Perino del Vaga, italiensk maler fra Firenze, påvirket av Michelangelo og Rafael som han arbeidet sammen med ved utsmykningen av loggiaene i Vatikanet (Jerikos fall, Overgangen over Jordan). Han utførte fresker i Palazzo Doria, Genova 1527. Etter 1539 var han igjen virksom i Roma og utførte oppdrag for pave Paul 3.