Palazzo Doria, navn på tre palasser i Genova, oppkalt etter slekten Doria. Det eldste, Palazzo Doria ved Piazza del Principe, ble oppført 1529 og gitt av republikken til Andrea Doria. De to andre, Palazzo Doria Tursi (nå Palazzo Municipale) og Palazzo Giorgio Doria, ligger ved østenden av Via Garibaldi og skriver seg fra slutten av 1500-tallet.