Per Gunnar Evander, svensk forfatter, folkehøyskolelærer og TV-produsent. Etter debuten med novellene Tjocka släkten (1965) har han dyrket en halvdokumentarisk, ukunstlet stil i sine forsøk på å studere menneskelig ensomhet, skyld og angst. Med de filmatiserte romanene Det sista äventyret (1973) og Måndagarna med Fanny (1974) fikk han et gjennombrudd hos det store publikum. Stor oppmerksomhet vakte også Fallet Lillemor Holm (1977). I 1980- og 1990-årene har han utviklet sin fortellerstil i en rekke romaner. Til hans seneste romaner hører Samma sol som vår (2000) og Plötsligt medan dimman lättar(2002). I den prosalyriske Anmärkningar om saknaden (2002) bearbeider Evander sorgen etter en datters død. Det samme temaet tas opp i I min ungdom speglade jag mig ofta (2005). Evander er en allsidig og svært produktiv forfatter som også har skrevet skuespill, en rekke hørespill og fjernsynsfilmer.