Pehr Ulrik Enbom, svensk forfatter. Tok heftig parti for de svenske førromantiske lyrikerne Thorild og Lidner. Hans mest interessante verk er et skuespill, Fabriks-Flickan (1796), som har en for sin tid uvanlig skarpt markert sosial tendens.