Paul Sandby, britisk maler og grafiker, en av de fremste eksponenter for den topografiske akvarellskole i Storbritannia. Hans malerier er særlig preget av nøktern naturskildring, men de populære motivene fra engelske slott og landsbyer viser stor sans for de pittoreske innslag. Sandby introduserte akvatintaen i Storbritannia. Broren Thomas Sandby (1721–98) var også akvarellmaler. Begge var medgrunnleggere av Royal Academy, og Thomas ble dets første professor i arkitektur.