Paul-Ulrich Villard, fransk fysiker, professor ved Conservatoire des Arts et Métiers i Paris. Betydelige arbeider over katodestråler og radioaktivitet. Påviste 1896 at argon med vann danner et hydrat som nå oppfattes som en klatratforbindelse (se klatrat og edelgassforbindelser), oppdaget 1899/1900 den penetrerende γ-stråling fra radium, oppfant flere radiologiske måleapparater og utførte også nordlysundersøkelser.