Palme, svensk slekt av nederlandsk eller nedertysk opprinnelse. Slekten kom til Sverige omkring 1600 med Palme Lyder (død 1630), som slo seg ned som kjøpmann og skipsreder i Ystad. Hans sønner tok navnet Palme, men sønnesønnene endret det til Palm, en skrivemåte som ble brukt frem til slutten av 1700-tallet. Fra Palme Lyders sønnesønns sønnesønns sønnesønn, lagmann Christian Adolph Palme (1811–89), stammer slektens nålevende linjer. Han var far til bl.a. bankdirektør Johan Henrik Palme (1841–1932) og forsikringsdirektør Sven Theodor Palme (1854–1934). Førstnevnte var farfar til skuespilleren Ulf Henrik Palme (1920–93). S. T. Palme var farfar til brødrene, historikeren Sven Ulric Palme (1912–77) og kunsthistorikeren Per Olof Palme (1914–83), og deres fetter, statsminister Olof Palme (1927–86).