Pär Aron Borg, svensk pedagog, pioner innen undervisningen av blinde og døve. Borg opprettet i 1812 den første skolen i Norden for blinde og døve.