Oxytropis, mjelt, slekt i erteblomstfamilien. Ligner Astragalus, men blomsten har broddspisset kjøl, og røttene har oppsvulmede knuter. 300 arter i nordlige tempererte strøk, derav mange fjellplanter. I Norge er det tre arter. Reinmjelt, Oxytropis lapponica, har blåfiolette blomster og vokser på kalkgrunn i fjellet fra Hardangervidda til Finnmark. Stor plantegeografisk interesse har to hvitblomstrede arter: Den ene er markmjelt, Oxytropis campestris, som i Norge forekommer i to underarter, hhv. i Finnmark (russemjelt, Oxytropis campestrisssp.sordida) og i Ryfylke (skredmjelt, Oxytropis campestrisssp.scotica). Den andre er masimjelt, Oxytropis deflexassp.norvegica, som finnes på to lokaliteter i Finnmark, og som er en endemisk art som har sine nærmeste slektninger i fjellene ved Bajkalsjøen. Skredmjelt og masimjelt er begge totalfredet i Norge.