Skredmjelt, flerårig urt i erteblomstfamilien. 10–15 cm høy, finnete blad med tilspissede småblad og gule blomster i runde hoder. Meget sjelden i Ryfylke, ellers bare kjent fra Skottland. Skredmjelt er fredet og rødlistet som sterkt truet i Norge.