Oscar Matthiesen, dansk maler, elev ved Kunstakademiet 1878–84 og av Puvis de Chavannes 1890. Han tok tidlig opp monumentalmaleriet i fresko, bygd på italiensk renessansetradisjon, og utførte i denne teknikk bl.a. Den grundlovgivende rigsdag i Christiansborg (1915–23). Han malte også altertavler, portretter osv.