Orlando Gibbons, engelsk komponist og organist. Tilknyttet Chapel Royal fra ca. 1603, fra 1623 også organist ved Westminster Abbey. Doktor i musikk ved universitetet i Oxford 1622. Han var en av de ledende komponistene i England på 1600-tallet. Har etterlatt seg et stort antall sakrale og profane verker: anthems, madrigaler, fantasier for strykere og for klaver, variasjoner og preludier for klaver m.m. Gibbons var en forløper for Henry Purcell.