Olof Ragnar Jändel, svensk forfatter, utgikk som lyriker fra en sosial kampholdning i samlinger som Till kärleken och hatet (1917, debut) og De tappra (1918, om de røde i den finske borgerkrigen), men nærmet seg i Under vårstjärnor (1920), Sånger och hymner (1921) o.fl. en kristen, fransiskansk mystikk. I artikkelsamlingen Vägledare (1921) gjør han rede for sine forbilder (V. Ekelund, Dan Andersson, S. Obstfelder). De følgende samlinger kretser rundt hjembygden og oppveksten. Personlige kriser og den politiske situasjon preger de mørke, angstfylte samlingene Vårt rike (1931) og Malört (1933). Den trånga porten (1924) er en av de første selvbiografier fra arbeidermiljø i svensk litteratur. Samlade skrifter i 5 bd. utkom 1940. En ny utgave Valda dikter kom i 1984.