Olga Berggolts, sovjetisk forfatter, filolog og journalist. Hun begynte tidlig å skrive barne- og ungdomsbøker. Etter avsluttede studier arbeidet hun som aviskorrespondent og redaktør, og gav ut sin første diktsamling, Dikt i 1934. Den ble fulgt av En bok sanger (1936) og Høst (1938). Under den annen verdenskrig arbeidet hun i Leningrad radio og opplevde tyskernes ni hundre dager lange blokade av byen. Radiokommentarene hennes er utgitt separat, Dette er Leningrad (1946). Berggolts’ betydeligste bidrag til russisk litteratur er hennes krigsdikt, Et hefte Leningradnotater (1944), som blant annet inneholder diktene En februardagbok, Et dikt om Leningrad og Din vei. Hennes lyrikk vitner om ærlige forsøk på å forene egen sannhetserfaring med partisannheten, mens hennes dagboksnotater, utgitt i Vesten i 1988, viser en klar spenning mellom hennes innerste tanker og hennes publiserte dikt. Utgivelsen av hennes etterlatte dikt i senere år har bidratt til å befeste hennes posisjon som en betydelig lyriker.