Gottorp, slott i Tyskland, i Schleswig-Holstein ved byen Schleswig. Den eldste borg tilhørte biskopen i Slesvig og ble revet av Valdemar den store 1161. Borgen ble bygd opp igjen og var fra 1268 residens for hertugene av Slesvig, etter delingen 1544 for hertugene av Holstein-Gottorp. Fra 1713 var Gottorp den danske kronens eiendom og sete for de kongelige stattholdere. Siden 1948 museum og landsarkiv for Schleswig-Holstein. Kong Christian 3 av Danmark-Norge var født på Gottorp slott. Hovedbygningens barokke sørfront med tårn er oppført 1698–1703. Slottet er i dag museum.