Numa Pompilius, etter tradisjonen den annen konge i Roma, men man er ikke sikker på om han har eksistert. Han var berømt for sin fromhet og visdom. Skal ha innstiftet flere religiøse institusjoner (vestalinner, augurer o.fl.). Hans rådgiver var nymfen Egeria. Cicero hevdet at han var elev av Pytagoras og knyttet dermed romersk tradisjon til den greske kulturen.