Vestalinner, prestinner for gudinnen Vesta i det gamle Roma. Vestalinnene holdt til enhver tid den hellige ild brennende på alteret i Vestas tempelForum Romanum. Gikk ilden ut, varslet det Romas undergang. De måtte avlegge kyskhetsløfte for den tid de tjente i Vestas tempel (30 år); hvis de brøt løftet, skulle de bli levende begravd. Vestalinnene var seks i antall, tilhørte de fornemste familiene og begynte sin tjeneste i en alder av seks til ti år. Når tjenestetiden var slutt, trådte de ut og kunne gifte seg. Pontifex maximus, den eneste mann som kunne betre tempelet, hadde farsmyndighet over dem. Vestalinnene var høyt ansett og gjenstand for mange æresbevisninger.