Norges Orienteringsforbund, stiftet i 1945 som øverste myndighet for norsk orienteringssport, derunder skiorientering. Tidligere (fra 1934) var orientering underlagt Norges Fri-idrettsforbund, samt var en idrett i Arbeidernes Idrettsforbund. NOF er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), Det internasjonale orienteringsforbundet (IOF) og Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO). Ca. 24 000 medlemmer i rundt 400 grupper (per 2008). Administrasjon ved Ullevaal Stadion, Oslo. Utg. magasinet Veivalg.