Orientering

Orientering, idrett hvor man til fots og ved hjelp av kart og kompass skal ta seg raskest mulig frem gjennom et terreng fra start til mål via flere kontrollposter. Postene må oppsøkes i riktig rekkefølge, men veivalget mellom er fritt, unntatt på spesielle strekninger, bl.a. det siste stykket inn til mål. Terrenget bør være mer eller mindre skogbevokst (i sprint også urbant terreng), mest mulig ukjent for deltakerne og stille krav til både orienteringsevne og løpsstyrke. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Orientering

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 32 artikler: