Nordlandet, øy og bydel i Kristiansund kommune, Møre og Romsdal, etter areal den største av øyene i Kristiansund før sammenslåingen med Frei; 14,3 km2 med 6157 innbyggere (2015). Industristrøk og boligbebyggelse. Her ligger Kristiansund lufthavn, Kvernberget, og servicebase for petroleumsvirksomheten i Midt-Norge, Vestbase.