Norangsfjorden, østlig arm av Hjørundfjorden, Ørsta kommune, Møre og Romsdal. Ved botnen ligger turiststedet Øye, ved munningen av den trange og ville Norangsdalen.