Noël Coypel, kjent historiemaler på slutten av 1600-tallet, med mange offisielle tillitsverv. Han regnet seg som elev av Poussin, ellers også påvirket av Carracciene og Bolognaskolen. Han utførte dekorasjonsarbeider både i Louvre og Tuileriene; ble opptatt i Akademiet 1663, og var 1672–75 direktør for det franske akademiet i Roma. Etter Mignards død var han leder for Akademiet i Paris. Hans malerier utmerker seg ved stor teknisk virtuositet. I de senere år var han mer åpen for den moderne Rubens-linje i maleriet.