New York-skolen, navn på en gruppe malere som arbeidet i New York i 1940- og 1950-årene, nådde sitt høydepunkt 1947–48. Arbeidet hovedsakelig i en abstrakt ekspresjonistisk stil. Blant malerne kan nevnes William Baziotes, Willem de Kooning, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Hans Hofmann, Franz Kline, Robert Motherwell, Barnett Newman, Jackson Pollock, Richard Pousette-Dart, Ad Reinhardt, Mark Rothko, Clyfford Still og Bradley Walker Tomlin.