Adolph Gottlieb, amerikansk maler, sammen med Arshile Gorky en av pionerene i den amerikanske abstrakte ekspresjonismen. Utdannet ved Art Students' League i New York 1920, ved Académie de la Grande Chaumière i Paris 1921–23. Han levde i noen år på landsbygda i Arizona. Her interesserte han seg for indianske livsformer og symbolbilder. Inspirert av dette laget han ekspresjonistisk malte bilder, oppdelt i ruter med enkle symboler, såkalte piktografier.