Clyfford Still, amerikansk maler; en av pionerene innen det abstrakt-ekspresjonistiske maleri. Studerte ved Washington State College, hvor han 1935–41 fortsatte som lærer. Etter å ha arbeidet i krigsindustrien 1941–43, underviste han ved California School of Fine Arts 1946–50. Virket som lærer i New York 1951–60. Fra 1963 levde han tilbaketrukket i Maryland. Etter å ha eksperimentert med ulike stiler fant han sin plass blant de abstrakte ekspresjonister. Han benyttet en kraftig ladet, ekspressiv impasto i sine bilder.