Franz Kline, amerikansk maler, utdannet i Boston og London, bosatt i New York, hvor han også underviste. Etter først å ha arbeidet i et figurativt formspråk viste han på sin første separatutstilling i 1950 rent abstrakte arbeider, ofte med en sentral svart figur mot hvit bakgrunn. Han var opptatt av linjer og strukturer, og hans arbeider blir ofte satt i forbindelse med orientalsk kalligrafi. Kline var en av de fremste amerikanske abstrakt-ekspresjonistiske malere, de såkalte «action-painters», som betraktet selve malerprosessen som det viktigste. Den fysiske kontakten mellom kunstneren og materialet skulle utløse og gi uttrykk for følelse og tanke. Bildets uttrykk ble viktigere enn formale problemer.