Philip Guston, født i Canada, amerikansk maler. I 1930- og 1940-årene malte han hovedsakelig figurativt, blant annet en rekke fresker for The Federal Arts Project. Fra 1950-årene stod han som representant for det abstrakt ekspresjonistiske amerikanske maleri, men i 1970-årene vendte han tilbake til mer figurative former.