Muhammad ibn Tumart, arabisk hersker og sektstifter i Nord-Afrika. Han tok kampen opp mot almoravidene og grunnla almohadenes herredømme. Han utgav seg for å være den ventede mahdi, og understreket likesom mutazilittene at Allah ikke må utstyres med menneskelige trekk.