Meltingvatnet er en innsjø som ligger på grensa mellom kommunene Inderøy (Mosvik) og Leksvik i Nord-Trøndelag fylke. Vatnet har et areal på 8,85 km² og en omkrets på 40,12 km ved full sjø, dvs. ved kotehøyde 216 m. Vatnet er regulert som magasin for Mosvik kraftverk. Laveste regulerte vannstand er i konsesjonen fastsatt til 195 moh. Elva Mossa renner ut fra Meltingvatnet.