Meløy, tidligere adelig setegård i Meløy kommune, Nordland. Gården er første gang nevnt i kong Sverres saga, og var da bebodd av brødrene Guttorm og Brynjulv; av disse var iallfall Guttorm lendmann. Omkring 1400 tilhørte Meløy slekten Gran og fra ca. 1500 slekten Benkestok. Trond Torssøn Benkestok (død 1558) skrev seg til Meløy. Etter hans kones død tilfalt setegården sønnen Jon Benkestok, som var uadelig gift, og derfor ble den siste adelsmann av denne slekten på Meløy. Gården gikk imidlertid i arv til hans sønn Trond Jonssøn (død 1626). Hans datter Ermegaard Trondsdatter var gift med lensmann og jekteier Jon Gundersen, som overtok Meløy. Gården ble herjet av brann 1663. Den ble senere sterkt oppdelt i bondebruk, og alle rester av den gamle gården er forsvunnet.