Gran, norsk slekt. Stamfaren Henrich Gran (1721–79) var kjøpmann i Bergen. Hans sønn, kjøpmann og stadskaptein samme sted Jens Gran (1758–1828) var far til konsul, stortingsmann Jens Berle Gran (1794–1881), veftseier Herman Gran (1798–1861) og kjøpmann Clamer Meltzer Gran (1800–63). Jens Berle Gran var far til konsul og kjøpmann Christen Knagenhielm Gran (1822–99), som igjen var far til professor Gerhard von der Lippe Gran (1856–1925). Herman Grans sønn skipsbyggmester Jens Gran (1828–94) var far til flyveren Tryggve Gran (1889–1980). Clamer Meltzer Gran var far til kaptein i marinen August Kriegsmann Gran (1844–95), som igjen var far til professor i botanikk ved Universitetet i Oslo Haaken Hasberg Gran (1870–1955).