Max Johann Sigismund Schultze, tysk zoolog og cytolog, professor i anatomi ved universitetet i Halle 1854, professor i anatomi og direktør ved anatomisk institutt ved universitetet i Bonn fra 1859. Han spilte en viktig rolle i videreutviklingen av celleteorien slik den var utformet av M. J. Schleiden og T. A. H. Schwann. Schultze gav en kortfattet og mer klargjørende definisjon av en celle, og la større vekt på det levende innholdet enn de fleste celleforskere før ham. Han skrev ellers viktige arbeider om sanseorganer, var en banebryter i tekniske metoder og opprettet i 1865 tidsskriftet Archiv für Anatomie und Entwicklungsmechanik, som han redigerte til sin død.