Matthias Jacob Schleiden, tysk botaniker, professor ibotanikk i Jena 1839–62. Skrev i 1838 artikkelen Beiträge zur Phytogenesis, et viktig bidrag i utviklingen av celleteorien, som han og Theodor A. H. Schwann er blitt regnet som skapere av. Schleiden var klar over betydningen av cellekjernen, som var oppdaget av Robert Brown i 1831, og skjønte dens tilknytning til celledelingen. Hans hovedverk Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik (2 bd., 1842–43; 4. utg. 1861), hadde stor betydning for botanisk forskning.