Malvastrum, planteslekt i kattostfamilien, 70–80 arter i Sør-Afrika og tropisk Amerika. I Norge brukes arten blomsterbjørk som stueplante.