Blomsterbjørk, opptil 3 m høy busk i kattostfamilien, hjemmehørende i det sørlige Afrika, vanlig brukt som prydplante, i Norge bare innendørs. Riktblomstrende med bjørkelignende blad og mørkt rosa blomster. Navnet «flittig Lise» har også feilaktig vært benyttet om blomsterbjørk.