Luce Irigaray, belgisk-fransk psykoanalytiker, filosof og lingvist, en av de viktigste feministiske teoretikerne i Frankrike. I flere bøker hevder hun at tenkningen og språket i den vestlige verden bygger på en fortrengning av kvinnelig erfaring og virkelighet. Denne tendensen kan følges fra Platon til Freud. Hun forsøker å komme frem til en ny forståelse av kvinnelig seksualitet og en utopisk visjon av et nytt samfunn bygd på en forening av kvinnelige og mannlige verdier. Hun har også vært opptatt av religionsvitenskap i et feministisk perspektiv. Verker bl.a. Speculum de l'autre femme (1974), Ce sexe qui n'en est pas un (1977), Éthique de la différence sexuelle (1984) og Je, tu, nous. Vers une culture de la différence (1991).