Louis Dollo, belgisk paleontolog, arbeidet med fossile virveldyr, vesentlig krypdyr. Publiserte en rekke viktige paleontologiske arbeider hvor han særlig tok opp utviklings- og tilpasningsproblemer. Dollo er spesielt kjent for sine beskrivelser og utstilling av 23 fullstendige Iguanodon-skjeletter som ble funnet i Belgia. Han må betraktes som grunnleggeren av paleobiologien, vitenskapen om levevis og tilpasning hos fortidsdyr. Dollo formulerte den etter ham oppkalte Dollos lov, som sier at de organer eller organsystemer som under utviklingen blir redusert eller helt forsvinner, aldri vil oppstå på nytt i sin opprinnelige form (utviklingens irreversibilitet). Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.