Linje arkitekter as, norsk arkitektkontor, grunnlagt høsten 2000. Firmaet har en forhistorie som NSBs arkitektkontor, senere NSB Eiendom Arkitektkontoret. Arkitektkontoret til NSB ble opprettet i 1913 og var lenge nærmest eneansvarlig for utforming av stasjoner og bygg tilknyttet jernbanen. Linje arkitekter har siden opprettelsen utført en rekke oppdrag for NSB og Jernbaneverket, nye jernbanestasjoner såvel som ombygninger av eksisterende bygninger. I tillegg har kontoret utarbeidet reguleringsplaner, mulighetsstudier og strategiske planer for ROM Eiendomsutviklings (tidl. NSB Eiendom) eiendomsportefølje. Kontoret fungerer også som rådgiver i frednings- og vernesaker for NSB. Kontoret har også andre private og offentlige prosjekter. Leder fra 1990/2000: Ivar Lykke (f. 1941).