Limonium, planteslekt i hinnebegerfamilien. 300 arter, kosmopolitisk slekt. De fleste artene vokser på stepper og på saltholdige steder. Én art i Norge, strandrisp, flere arter blir dyrket som prydplanter.