Hinnebegerfamilien, tofrøbladet plantefamilie med samkronede femtallsblomster og stivt, hinneaktig beger. 775 arter fordelt på 19 slekter. Kosmopolitisk familie, mange av artene vokser på saltstepper og strender. Strandrisp, fjærekoll og sibirkoll er viltvoksende i Norge. Mange utenlandske arter dyrkes som prydplanter (evighetsblomster), f.eks. den flerårige slørrisp, hvitrisp, L. tataricum, den ettårige gullrisp, L. bonduellii og aksrisp, L. suworowii.