Strandrisp, flerårig art i hinnebegerfamilien. 20–40 cm høy, med blad i rosett ved grunnen og gjentatt gaffelgrenet, glatt stengel med blåfiolette blomster i ensidige kvaster. Havstrand fra Østfold til Aust-Agder.