Ledreborg slott, ble påbegynt av Henrik Müller 1663, og utvidet 1741–45 av Johan Ludvig Holstein etter tegninger av J. C. Krieger; de svungne sidefløyene ble oppført 1746–50 (arkitekt L. de Thura). Slottet, som er fredet, inneholder rike samlinger av bøker, portretter og møbler, og er delvis åpent for publikum.