Thura, dansk adelig og borgerlig slekt, som stammer fra Morten Ibsen (nevnt 1563), bonde i Vedsted sørvest for Ribe. Hans sønnesønns sønnesønn var biskop i Ribe Laurids Lauridsen Thura (1657–1731), som tok sin morfars familienavn. Han var far til presten og litteraturhistorikeren Albert Thura (1700–40), som ble stamfar til den adelige slekten de Thurah (adlet 1773, lever fortsatt i Danmark), og til arkitekten Laurids Lauridsen de Thurah (1706–59), som ble adlet 1740.