Lars Görling, svensk forfatter. Skrev to omdiskuterte romaner, Triptyk (1961) og 491 (1962), som også er filmet; dessuten novellesamlingen Hela apparaten (1964) og den posthumt utgitte Amorin med avslaget huvud (1969). Hovedtemaet i Görlings forfatterskap, som også inneholder dramatiske verker (Trängningen, 1962; Allt klart för natten, 1963) og film (Tillsammans med Gunilla, 1965), er et voldsomt angrep på samfunnets og de sosiale myndigheters behandling av taperne i samfunnet, uten at disse blir idealisert. Kontaktløshet, sårbarhet og destruktivitet er gjennomgående temaer.