Lady Chatterley's Lover, roman av D. H. Lawrence om forholdet mellom en fornem frue og hennes manns skogvokter. Den er preget av forfatterens tro på den mystiske kjønnslige fullbyrdelse i forholdet mellom mann og kvinne og på nødvendigheten av å frigjøre omtalen av seksuallivet fra gamle tabuforestillinger. Romanen ble skrevet i tre versjoner – den tredje ble trykt i Firenze i 1928 (norsk overs. Lady Chatterleys elsker, 1952). Inntil 1959 var boken forbudt i USA. I Storbritannia ble den rettslig frikjent for obskønitet i 1960.