Lærdalsfjorden er en fjordarm i Lærdal kommune på sørsiden av Sognefjorden. Fjorden er ni kilometer lang, og Lærdalselva munner ut i fjordbunnen ved Lærdalsøyri. Innenfor fjorden ligger Lærdalen.