Lærdal

Lærdal er en kommune i Sogn og Fjordane fylke, omkring Lærdalsfjorden og med Lærdalen innenfor.Lærdal grenser i øst til Oppland og i sørøst til Buskerud. Kommunen ble opprettet 1964 ved en sammenslutning av tidligere Borgund og Lærdal kommuner, samtidig som et lite område ved Årdalsfjordens munning ble overført fra Årdal. Grenseregulering med Leikanger kommune 1992 da Frønningen øst for Aurlandsfjorden ble overført til Lærdal.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 23 artikler:

D

  1. Dilma