King Island, øy i Australia, i Bass Strait, mellom det australske fastland og Tasmania, 1098 km2. Øya har en svakt bølget overflate, høyeste punkt er 213 moh. Jordbruk med husdyrhold og dyrking av bl.a. erter. Brytning av wolfram.