Karroo, steppe- og halvørkenområder i Sør-Afrika, i sør og vest. Little Karroo, 300–500 moh., avgrenses av Langeberge i sør og Swartberge i nord. Nord for denne følger Central eller Great Karroo, ca. 600–1000 moh., og videre Northern eller Upper Karroo opp mot Oranje, 1100–1300 moh. Meget ensformig og vegetasjonsfattig landskap, men etter et av de sjeldne regnfall kan det vokse opp en mengde planter. Nyttes til beite for sau og geit.