Karjo Põllu, estisk grafiker, siden 1975 tilknyttet kunsthøyskolen i Tallinn. Han er særlig kjent for sine bilder i mezzotinto; i motivvalget søker han gjerne tilbake til det estiske folks røtter. Han har hatt utstillinger i en rekke land, også i Norge. Som leder av årlige etnografiske ekspedisjoner har han siden 1978 samlet inn et verdifullt materiale om de finsk-ugriske folkeslagene i Sibir, på Kola og andre steder.